SELIDOR ISLAND

Ask me anything   Submit   The westernmost island of the West Reach, and of the whole of Earthsea; inhabited solely by Dragons. Few humans have ever visited it. Known for the saying "As long ago as forever and as far away as Selidor"

twitter.com/ZeldaCapulet:

  bofransson:

Edward Hopper 
Foreshore: Two Lights, 1927

  bofransson:

  Edward Hopper 

  Foreshore: Two Lights, 1927

  (via terrenonussbukorrek)

  — 45 minutes ago with 262 notes
  dağlarım, onların gölgesinde büyüdüm… 
z.

adimlar:

durduğum yer öyle açık ki durduğum yer öyle seçik ki başucumda bir sen varsın bir de evren saymıyorum ölüp ölüp dirilttiklerimi… (Çakırlar, Antalya’da)

  dağlarım, onların gölgesinde büyüdüm… 

  z.

  adimlar:

  durduğum yer öyle açık ki
  durduğum yer öyle seçik ki
  başucumda bir sen varsın bir de evren
  saymıyorum ölüp ölüp dirilttiklerimi… (Çakırlar, Antalya’da)

  — 7 hours ago with 6 notes
  yemek iyi bir fikir olmasa da ;) 

  yemek iyi bir fikir olmasa da ;) 

  (Source: gothfood, via beverleyshiller)

  — 2 days ago with 556 notes
  HUMANWINE →

  nasıl, nasıl çıkarım buradan derken humanwine imdada yetişti; 

  sesi açın derim… 

  — 2 days ago